ZUS na start w pigułce

Konieczność opłacania składek ZUS przez lata spędzała sen z powiek początkującym przedsiębiorcom, którzy generowali niewielkie zyski. Możliwość korzystania z ulgi na start to dla wielu nowych właścicieli firm bardzo duża pomoc. Komu przysługuje „ZUS na start”, na czym dokładnie polega i jak można się do niego zgłosić? Sprawdźmy!

Ulga na start przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy przysługuje prawo do korzystania z ulgi na start. To nic innego jak czasowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga wiąże się z koniecznością płacenia jedynie składki zdrowotnej, której wysokość zależy obecnie od wybranej formy opodatkowania. W tym okresie przedsiębiorca nie może korzystać z zasiłku w razie macierzyństwa bądź choroby, nie są również odkładane składki na emeryturę bądź rentę. W przypadku korzystania z „ZUS-u na start” najlepszym krokiem jest rozpoczęcie prowadzenia biznesu później niż w pierwszym dniu miesiąca – ulga dotyczy bowiem pełnych miesięcy kalendarzowych. Jeżeli zatem przedsiębiorca zacznie prowadzić działalność 2 grudnia, może korzystać z ulgi do 30 czerwca – w przypadku 1 grudnia byłby to 31 maja.

Zgłoszenie do ulgi na start

Aby skorzystać z ulgi na start, niezbędne jest złożenie deklaracji ZUS ZZA, która pozwala na zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego. Istotne jest w tym przypadku podanie prawidłowego kodu tytułu ubezpieczenia, a konkretnie – 05 40, oznaczającego osobę niepodlegającą ubezpieczeniom społecznym i podlegającą ubezpieczeniu zdrowotnemu. Formularz powinien zostać złożony w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku do objęcia ubezpieczeniem. Jest to możliwe zarówno w trakcie składania wniosku CEIDG-1, jak i poprzez wysłanie deklaracji ze zintegrowanego z ZUS-em systemu. Przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi na start w każdej chwili i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Musi on w tej sytuacji złożyć w ZUS formularz ZUS ZWUA z kodu 05 40 oraz formularz ZUS ZUA, zgłaszający do ubezpieczeń społecznych z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia (np. 05 70 lub 05 10). Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, a podstawa do ich naliczania ma odpowiednią wartość, tj. kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – wówczas niezbędne jest złożenie deklaracji ZUS ZZA, ale już z innym kodem niż 05 40. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z ulgi dana osoba nie ma możliwości skorzystania z niej ponownie. Natomiast po zakończeniu okresu ulgi na start przedsiębiorca jest już zobowiązany do zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i czyni to dokładnie tak samo, jak opisano powyżej.

Kto nie może skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start to bardzo duże udogodnienie – nie dotyczy ona jednak wszystkich. Nie mogą korzystać z niej m.in. ci przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz kolejny przed upływem minimum 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zamknięcia. Ulga nie dotyczy również osób, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej przed dniem rozpoczęcia prowadzenia firmy.