Dofinansowanie na start firmy – gdzie je znaleźć?

Zakładając własną firmę, możesz liczyć na dofinansowanie. Możemy wyróżnić kilka jego źródeł – to, które z nich okaże się dla Ciebie odpowiednie, zależy od kilku czynników. Gdzie zatem zgłosić się po środki na start i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać?

Dotacja na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy

Dotacja na założenie firmy z Urzędu Pracy to dobry wybór dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna, opiekuna osoby niepełnosprawnej czy absolwenta centrum lub klubu integracji społecznej. Jej uzyskanie nie jest możliwe w sytuacji, gdy wnioskodawca otrzymał już dofinansowanie z Funduszu Pracy bądź z innych środków publicznych. Ubiegając się o środki z Urzędu Pracy, potencjalny beneficjent ma obowiązek podejmowania i ukończenia stażu, szkoleń oraz wszelkich innych form pomocy, które są określone w ustawie. Chcąc otrzymać bezzwrotną dotację, należy złożyć do urzędu odpowiedni wniosek wraz z wszelkimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje. Kandydat powinien nie tylko posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, ale i ciekawie przedstawić pomysł na firmę i wykazać się znajomością branży oraz konkurencji. Istotna jest również kalkulacja kosztów, określenie formy ich zabezpieczenia oraz szczegółowy plan wydatków. Maksymalna wysokość dotacji na założenie działalności z Urzędu Pracy to sześciokrotność średniego wynagrodzenia.

Unijne dotacje na biznes

Dotacje na założenie działalności gospodarczej mogą pochodzić także z funduszy unijnych. Zazwyczaj otrzymują je osoby narażone na wykluczenie społeczne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku. Fundusze unijne finansują konkretne projekty, których oferty mogą różnić się między sobą – m.in. w zależności od realizującego je podmiotu. Oferują one przede wszystkim doradztwo zawodowe, indywidualny plan działania, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, szkolenia, kursy, praktyki oraz staże, a ponadto – właśnie dotacje na założenie własnej firmy. Przez pewien okres początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć także na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych.

Pożyczki na start

Chcąc założyć firmę, możesz skorzystać również z pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Jej maksymalna wysokość to dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia, z kolei jej oprocentowanie wynosi 0,01 lub 0,03 proc. w skali roku. Pożyczkę tę przedsiębiorca może spłacać nawet do siedmiu lat, a karencja spłaty może wynieść rok. O tego rodzaju pomoc mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci szkół i uczelni wyższych do czterech lat po ich ukończeniu, studenci ostatniego roku oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Finansowanie startupów

Startupy, czyli innowacyjne, młode przedsiębiorstwa z oryginalnym pomysłem i planami, mogą liczyć na pomoc takich instytucji jak inkubatory przedsiębiorczości, fundusze podwyższonego ryzyka czy fundusze kapitału zalążkowego. Firmy te są w stanie zainwestować w młode obiecujące przedsiębiorstwa, które nie posiadają środków na rozwój i mogą być narażone na porażkę – mimo sporego potencjału.

Środki z Polskiego Funduszu Rozwoju

Pakiety usług finansowych – i nie tylko – dla młodych oraz rozwiniętych przedsiębiorstw oferuje także Polski Fundusz Rozwoju. Oprócz środków na start oferta Grupy PFR obejmuje m.in. doradztwo, wsparcie w dotarciu do partnerów biznesowych czy platformy startowe. Dofinansowanie przyznaje się na podstawie wniosku składanego przy użyciu systemu bankowości elektronicznej. Po spełnieniu warunków ustalonych w konkretnym programie wnioskodawca jest częściowo zwolniony ze zwrotu środków – nawet do 75%.