Składka zdrowotna w Polskim Ładzie

Nowy Ład oznacza spore zmiany dla wszystkich podatników. Jednym z bardziej istotnych elementów tej reformy są kwestie związane ze składkami zdrowotnymi.

Składka zdrowotna nie będzie mogła zostać odliczona od podatku

To najbardziej radykalna zmiana dotycząca składki zdrowotnej. Nowe przepisy obejmują wszystkich podatników, czyli zarówno pracowników i zleceniobiorców, jak i przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, na podstawie ryczałtu oraz karty podatkowej. Co to oznacza w praktyce? Wyższe podatki.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie - co jeszcze się zmieni?

Nie jest to jedyna zmiana, którą w ramach Polskiego Ładu wprowadzono w zakresie składki zdrowotnej. Nowe będą także zasady jej opłacania, a sposób jej naliczania będzie zależny od wybranej formy opodatkowania.

I tak przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i będący wspólnikami spółek jawnych, partnerskich i cywilnych. rozliczający się na podstawie podatku liniowego, będą opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu z działalności gospodarczej. W przypadku gdy w którymś miesiącu przedsiębiorca nie wypracuje żadnych dochodów lub gdy będą one niższe od minimalnego wynagrodzenia, składka zdrowotna będzie naliczana od wysokości minimalnego wynagrodzenia i wyniesie 270,90 zł. Co ważne, składka będzie naliczana co miesiąc na podstawie dokumentów przekazanych przez przedsiębiorcę, a rozliczenie składki zdrowotnej będzie następowało po zakończeniu roku podatkowego.

W przypadku rozliczania się na podstawie skali podatkowej (podatku progresywnego) zasady będą podobne, z tą różnicą, że składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 9% od dochodu z działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o tzw. ryczałtowców, to w ich przypadku wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od wysokości osiąganych przychodów i będzie wynosiła kolejno:

  • 324 zł miesięcznie w przypadku przedsiębiorców z rocznymi przychodami nie przekraczającymi 60 000 złotych;
  • 540 zł miesięcznie w przypadku przedsiębiorców z rocznymi przychodami w przedziale od 60 000 złotych do 300 000 złotych,
  • 972 zł miesięcznie w przypadku przedsiębiorców z rocznymi przychodami przekraczającymi 300 000 złotych.

Warto podkreślić jednak, że kwoty te odnoszą się do przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2021 roku, a konkretna kwota składki zdrowotnej po wprowadzeniu zmian nie jest jeszcze znana.

Podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej będą co miesiąc płacić na składkę zdrowotną 270,90 zł, co odpowiada wymiarowi składki pobieranej przy osiąganiu minimalnego wynagrodzenia.

Jedynymi podatnikami, którzy nie odczują zmian wprowadzonych na podstawie Polskiego Ładu, będą pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą. Oni będą rozliczać składki zdrowotne na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli na tzw. starych zasadach.

Terminy rozliczania składek ZUS

Zgodnie z nowymi przepisami rozliczanie składek ZUS będzie następowało do 15. dnia miesiąca (płatnicy składek posiadający osobowość prawną) lub do 20. dnia miesiąca (pozostali płatnicy składek).