VAT e-Commerce

Pakiet VAT e-Commerce, który obowiązuje od 1 lipca 201 roku, dotyczy sprzedaży na rzecz zagranicznych konsumentów.

VAT dla e-Commerce – czym jest i kogo dotyczy?

Unijny pakiet VAT dla e-Commerce został wprowadzony w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, został wdrożony na skutek nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Dlaczego zdecydowano się na opracowanie specjalnego pakietu VAT dla e-Commerce? Powodów było kilka, a jeden z najważniejszych to chęć uszczelnienia i uszczegółowienia przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym. Za modyfikacją prawa przemawiało także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców działających na obszarze Unii Europejskiej względem tych pochodzących z rynków azjatyckich. Nie przez przypadek unijni urzędnicy zdecydowali się na takie posunięcie właśnie w trakcie trwania pandemii koronawirusa. Kiedy możliwość robienia tradycyjnych zakupów w sklepach i centrach handlowych została mocno ograniczona, handel elektroniczny przeżywał prawdziwy rozkwit. Robienie zakupów przez Internet stało się dla wielu konsumentów codziennością i nawet pomimo późniejszego luzowania obostrzeń, wielu klientów nadal preferuje tę formę zaopatrywania się w potrzebne towary i usługi. Kogo obejmuje pakiet VAT dla e-Commerce? Przede wszystkim muszą stosować się do niego właściciele sklepów internetowych oferujący towary i usługi konsumentom z UE. Nowe zasady dotyczą również podmiotów sprzedających odbiorcom z UE towary importowane z innych krajów oraz platform pośredniczącym w dystrybucji towarów i usług konsumentom z krajów Wspólnoty.

VAT-OSS

Przed wprowadzeniem zmian przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe i sprzedający je konsumentom z obszaru UE musieli bardzo pilnować, by nie przekroczyć limitu sprzedaży obowiązującego w danym kraju. A ponieważ różne kraje UE miały różne limity, sprostanie tym wymogom nie było łatwe. Poza tym, kiedy ów limit został przekroczony, przedsiębiorca musiał dokonać rejestracji dla celów VAT w państwie konsumenta i tam dokonać stosownych rozliczeń oraz złożyć deklarację. Wraz z wejściem w życie pakietu e-Commerce omawiane przepisy uległy znacznemu uproszczeniu. Przede wszystkim wprowadzono taki sam limit sprzedaży we wszystkich państwach UE, który wynosi 10 tysięcy euro netto. Uproszczono też procedury rozliczania VAT-u w przypadku, gdy ów limit został przekroczony. Pozostawiono możliwość rozliczania podatku w kraju konsumenta, ale umożliwiono także rozliczanie się na podstawie VAT OSS w polskim urzędzie skarbowym.

VAT OSS (One Stop Shop) umożliwia przedsiębiorcom rozliczanie się za pomocą jednej deklaracji ze sprzedaży produktów we wszystkich krajach unijnych, z uwzględnieniem stawek obowiązujących w poszczególnych państwach konsumentów. Podatek VAT jest w tym przypadku odprowadzany w euro w kraju prowadzenia działalności. Podatek ten rozliczany jest kwartalnie, a deklaracje VAT-OSS przyjmowane są w Polsce przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.