Vat

Biała lista podatników VAT – kompendium wiedzy

Dnia 1 września 2019 roku do użytku przedsiębiorców oddano tzw. białą listę. Nazywana jest ona również wykazem podatników VAT. W jakim celu powstała, jakie zawiera dane i gdzie właściwie ją znajdziemy?

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT jest darmowym, ogólnodostępnym spisem osób zarejestrowanych jako podatnicy, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Zgodnie z art. 96b ust. l Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 roku, białą listę podatników VAT prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej. Jest ona dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w postaci wyszukiwarki.

Jakie dane podatników znajdują się na białej liście?

Na białej liście podatników VAT umieszczone są m.in. takie dane, jak imię i nazwisko przedsiębiorcy bądź nazwa firmy, numery NIP, REGON i KRS – o ile zostały nadane, status podatnika czy adres siedziby firmy. Ponadto, powinny znaleźć się tam imiona, nazwiska i NIP-y prokurentów, wspólników oraz osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu. Niezbędne są także informacje na temat numerów rachunków bankowych oraz daty rejestracji, jej odmowy bądź wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Wszelkie dane udostępniane są na bieżąco, według stanu na dany dzień. Lista pozwala weryfikować statusy kontrahentów do 5 lat wstecz.

Biała lista podatników VAT – dlaczego powstała?

Celem powstania białej listy było ułatwienie walki z nieuczciwymi podatnikami VAT oraz ich praktykami. Dzięki niej firmy mają także możliwość sprawdzania wiarygodności swoich kontrahentów czy numerów ich rachunków bankowych. Jest to możliwe zarówno na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, jak i na stronie CEIDG. Ponadto, biała lista podatników VAT ułatwia dokonywanie płatności za towary i usługi. Przedsiębiorca może w prosty i szybki sposób sprawdzić każdą firmę, z którą nawiązał współpracę. Od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli na fakturze pojawi się płatność powyżej 15 000 złotych, podatnik musi sprawdzić, czy rachunek podany przez kontrahenta jest taki sam, jak ten na białej liście.

Rachunki bankowe na białej liście podatników VAT

Obok wszystkich zarejestrowanych podatników VAT lub tych, którzy zostali przywróceni do wykazu, widnieje rachunek bankowy. Nie będzie on widoczny w przypadku przedsiębiorcy niebędącego czynnym podatnikiem VAT, który korzysta z rachunku firmowego. Lista zawiera numery rachunków, które dany podatnik otworzył w banku lub SKOK na potrzeby prowadzenia swojej firmy. Są one automatycznie pobierane z baz Krajowej Administracji Skarbowej, po uprzednim potwierdzeniu Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej. Jeżeli właściciel firmy zmienił numer bądź numery rachunków, z których korzysta prowadząc działalność, powinien zaktualizować je w Urzędzie Skarbowym. W przypadku zmiany US również należy poinformować nowy urząd o rachunku firmowym. Na białej liście nie można odszukiwać numerów prywatnych rachunków bankowych.