Pomoc Ukrainie – zasady dla firm

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na wsparcie obywateli Ukrainy. Firmom tym zależy więc na zmianach przepisów podatkowych. Wiele z nich wymaga w obecnej sytuacji pewnych nowelizacji – przedsiębiorstwa apelowały m.in. o całkowite zwolnienie z podatku. Obecnie mogą one już korzystać z pewnych ulg czy liczyć na dodatkowe środki finansowe przez rząd.

Ulgi podatkowe

Przedsiębiorcy przekazujący darowizny na rzecz Ukrainy – zarówno pieniężne, jak również rzeczowe – mogą skorzystać z ulg podatkowych. Te, które zostały przekazane konkretnym organizacjom pozarządowym, można odliczyć od podstawy opodatkowania. W przypadku firm odliczenie może wynieść do 10 procent dochodu. Przedsiębiorstwa organizujące zakwaterowanie obywateli Ukrainy, otrzymają również od rządu fundusze na każdego z nich. Co ważne, świadczenia te będą w całości zwolnione z CIT.

Koszty poniesione na rzecz Ukrainy jako koszty uzyskania przychodu

Wiele firm organizuje zakwaterowanie dla osób i całych rodzin z Ukrainy. Przedsiębiorstwa apelują, aby mogły uznawać wszelkie wydatki na ich rzecz za koszty uzyskania przychodu działalności, poniesione na zabezpieczenie źródła przychodów. Firmy chcą, aby darowizny przekazywane do końca 2022 roku były uznawane za te związane z działalnością gospodarczą. Miałoby to być jednoznaczne z brakiem obowiązku naliczenia VAT z tytułu przekazania darowizny, przy zachowaniu prawa do jej odliczenia.

Niedziele handlowe do końca maja

Jednym z postulatów związanych z obecną sytuacją w Ukrainie, jest przywrócenie wszystkich niedzieli w miesiącu jako niedziele handlowe. Zasada ta miałaby dotyczyć każdej niedzieli do końca maja, z wyłączeniem Wielkanocy (17 kwietnia). Zdaniem niektórych firm, zachęcanie innych przedsiębiorstw do działań w ramach wspólnego interesu jest w tym momencie niezbędne. Wspólny interes to wsparcie obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny w swoim kraju przybyli do Polski.

Stworzenie specjalnej infolinii

Według niektórych firm, w związku z pomocą Ukrainie, potrzebne jest wprowadzenie pewnych zmian w prawie. Jedno z polskich przedsiębiorstw otworzyło specjalną infolinię, której eksperci pomagają rozwiać wątpliwości w kwestiach imigracyjnych, prawnych, celnych czy wizowych. W takiej chwili sektory prywatne – w tym największe polskie firmy – oraz państwo muszą ze sobą współpracować.

Łatwiejsze procedury celne

W izbach administracji celno-skarbowej wyznaczono koordynatorów ds. pomocy humanitarnej. Ich zadaniem jest koordynowanie działania organów celnych w awizacji konwoju w oddziale celnym na przejściach granicznych. Koordynacja ma dotyczyć także objęcia towaru procedurą wywozu w oddziale celnym.

Niektóre zmiany zostały już wprowadzone, inne – wciąż pozostają jedynie postulatami. Polskie firmy mogą jednak korzystać z pewnych ulg, z uwagi na fakt wspierania obywateli Ukrainy.