Rozliczenie roczne w pigułce

Rozliczenie podatku dochodowego to podstawowy obowiązek wszystkich podatników, w tym przedsiębiorców – niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Obecnie zeznanie podatkowe można wypełnić i przesłać także drogą elektroniczną. Czym dokładnie jest roczne rozliczenie, jakie zawiera informacje i z jakimi terminami jest związane?

Czym jest rozliczenie roczne?

Rozliczenie roczne informuje o dochodach osiągniętych w danym roku podatkowym. PIT-36 służy do rozliczania przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. PIT-36L to z kolei deklaracja dla tych, którzy wybrali liniową formę opodatkowania. Osoby rozliczające się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składają zeznanie PIT-28. W przypadku rozliczania się kartą podatkową, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia zeznania PIT-16A. Osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych, mogą korzystać z pewnych ulg podatkowych. Należą do nich m.in. ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga na działalność badawczo-rozwojową, ulga na Internet czy ulga termomodernizacyjna. To także wpłaty na prywatne konto zabezpieczenia emerytalnego lub darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieprzekraczające 6% dochodu.

Co zawiera roczne zeznanie podatkowe?

Rozliczenie roczne zawiera informacje na temat kosztów, przychodów oraz składek zdrowotnych i społecznych. Ponadto, w zeznaniu znajdują się wartości zaliczek na podatek dochodowy oraz informacje o formach i metodach opodatkowania. Deklaracja PIT informuje również o wszelkiego rodzaju ulgach i rozliczeniach. Są to oficjalne informacje dla Urzędu Skarbowego.

Jak się rozliczyć?

Prostym sposobem na rozliczenie się z fiskusem jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Jest ona dostępna na stronie epit.podatki.gov.pl, a logowanie odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego, numeru PESEL wraz danymi autoryzacyjnymi tj. kwotą przychodu z poprzedniego roku, bankowości elektronicznej czy e-dowodu. W tym celu można skorzystać również z aplikacji mObywatel. Jednak z tej opcji na ten moment mogą skorzystać jedynie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, rozliczające swoje dochody na druku PIT-37. Wielu podatników wciąż jednak zleca sporządzenie rozliczenia rocznego specjalistom z biur rachunkowych. Mają oni wówczas pewność, że zostanie ono przygotowane bezbłędnie.

PIT za 2021 – do kiedy należy się rozliczyć?

Określonym w ustawie terminem złożenia PIT za 2021 rok jest 30 kwietnia 2022. W tym roku dzień ten przypada jednak w sobotę. Z uwagi na ten fakt, osoby fizyczne mają czas na wypełnienie obowiązku do kolejnego dnia roboczego. Termin ten przypada w 2022 roku na 2 maja. Sam pracodawca ma obowiązek dostarczenia formularzy PIT-11 do Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia, z kolei pracownikom – do końca lutego. Rozliczać można się samodzielnie, z małżonkiem bądź też jako osoba samotna, która wychowuje dziecko.

Sporządzenie rozliczenia rocznego PIT to jedna z usług rachunkowych oferowanych przez Biuro Rachunkowe Aleksandra Stolorz-Kowalska. Wybierając nasze biuro podatkowe w Bielsko-Białej, możesz liczyć na profesjonalną obsługę – nie tylko w tym zakresie.