ZFŚS w pigułce

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozwala na finansowanie działalności socjalnej osób zatrudnionych. Kto może ubiegać się o środki, jakie zasady obowiązują w trakcie ich przyznawania i na co właściwie można je przeznaczyć?

Czym jest ZFŚS?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe, które pracodawca gromadzi na odrębnym rachunku bankowym. Są one przeznaczone na cele socjalne dla pracowników danej firmy. Jeżeli nie zostaną wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok kolejny. Nie podlegają one również egzekucji. ZFŚS funkcjonuje do chwili, aż na koncie nie zabraknie pieniędzy. Ustawa o ZFŚS dokładnie określa, na co fundusze mogą zostać przeznaczone przez zatrudnionych.

ZFŚS – kto może z niego skorzystać?

To, jakie osoby będą uprawnione do korzystania ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, określa pracodawca w wewnętrznym regulaminie funduszu. Najczęściej są to aktualni pracownicy danej firmy oraz członkowie ich rodzin. Ponadto, o przyznanie świadczenia mogą ubiegać się także emeryci i renciści, będący byłymi pracownikami danego przedsiębiorstwa, oraz ich bliscy. Środki mogą być także przeznaczone na finansowanie działalności pracowników, którzy w danym momencie przebywają na urlopie wychowawczym. Mogą korzystać z nich również członkowie rodzin po byłych lub zmarłych pracownikach, jeżeli byli oni na ich utrzymaniu.

Reguły przyznawania świadczenia osobom zatrudnionym

Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych muszą zostać przez pracodawcę podzielone pomiędzy wszystkich zatrudnionych, którzy mogą się o nie ubiegać. Przełożony powinien jednak wziąć pod uwagę sytuację zdrowotną, rodzinną oraz materialną danego pracownika. Co do zasady, nie ma możliwości, aby wszystkie osoby otrzymały środki o takiej samej wartości. Co więcej, pracodawca nie może sugerować się stażem, etatem czy jakością pracy danego pracownika podczas ustalania wysokości świadczenia. Zatrudniony, który chce skorzystać z ZFŚS, powinien wypełnić stosowne podanie, a następnie – złożyć je w odpowiedniej komórce w miejscu pracy. Szczegółowe warunki, czas rozpatrywania wniosków czy opis przebiegu całego procesu powinny zostać określone w wewnętrznym regulaminie funduszu. Ważne, aby znajdowały się w nim również informacje nt dokumentów, które należy złożyć w celu ubiegania się o świadczenie.

Środki z ZFŚS – na co je przeznaczyć?

Pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają pomóc w finansowaniu różnych rodzajów działalności socjalnej. To m.in. działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa czy dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych dla pracownika bądź jego dzieci. Na wsparcie może liczyć pracownik posiadający rodzinę wielodzietną, samotnie wychowujący dziecko, chorujący przewlekle czy znajdujący się w niespodziewanej, poważnej sytuacji losowej. Środki z ZFŚS mogą być przeznaczone także na pomoc rzeczowo-materialną lub finansową – np. paczki dla dzieci pracowników z okazji świąt lub Dnia Dziecka. Fundusze wykorzystywane są również na cele mieszkaniowe – m.in. bezzwrotne i zwrotne pożyczki na remont domu bądź zakup mieszkania. Wydaje się je też na dofinansowanie opieki dla dzieci pracowników i tworzenie przy zakładzie pracy przedszkoli czy żłobków. Pieniądze z funduszu nie mogą natomiast zostać przeznaczone na premie, nagrody, prywatną opiekę medyczną czy imprezy integracyjne.