Rodzaje faktur – czy je znasz?

Faktura to jeden z najpopularniejszych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym. Wyróżniamy wiele jej rodzajów, wystawianych w zależności od typu transakcji. Czy znasz je wszystkie?

Faktura sprzedaży, czyli faktura VAT

Najpopularniejszy rodzaj faktury to faktura VAT, inaczej nazywana fakturą sprzedaży. Jest to dokument, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług przez jednego podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Może występować ona w postaci papierowej lub elektronicznej i powinna być wystawiana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Faktura sprzedaży to podstawa do rozliczenia podatku. Warto zaznaczyć, iż podatnikiem VAT jest nie tylko czynny podatnik VAT, ale również ten zwolniony.

Faktura korygująca

Kolejny rodzaj faktury to faktura korygująca. Służy ona do wprowadzania poprawek w fakturze, którą już wcześniej wystawiono. Wszelkie błędy koryguje ta osoba, która wystawiała pierwotny dokument. Wystawia się ją także w sytuacji, gdy klient decyduje się na zwrot kupionego towaru lub kiedy udzielamy mu rabatu.

Faktura zaliczkowa

Fakturę zaliczkową wystawia się w celu wpłacenia przedpłaty, zadatku bądź zaliczki przed doręczeniem towaru do klienta bądź przed wykonaniem usługi. Powinna ona zostać wystawiona do 15. dnia miesiąca, w którym nabywca pokryje koszty lub ich część. Fakturę zaliczkową można wystawić również zanim zostanie wpłacona zaliczka, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed jej otrzymaniem.

Faktura uproszczona

Wyróżniamy również fakturę uproszczoną, czyli m.in. paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy. Znajduje się na niej mniejsza ilość informacji niż w przypadku zwykłej faktury – na fakturze uproszczonej nie umieszcza się m.in. danych nabywcy (oprócz wspomnianego wcześniej numeru NIP). Można ją wystawić, gdy kwota należności nie przekracza 450 złotych bądź 100 euro.

Faktura VAT marża

Faktura VAT marża to całkowicie dobrowolny dokument. Stosuje się ją w przypadku dostaw przedmiotów używanych i kolekcjonerskich, antyków oraz dzieł sztuki, a także w przypadku usług turystycznych. Faktura ta może dotyczyć jedynie sprzedaży towarów nabytych od osób, które nie są podatnikami VAT lub są zwolnione z podatku oraz od podatników VAT, jeśli dostawa towarów podlegała procedurze VAT marża.

Faktura VAT RR

Faktura VAT RR stosowana jest w transakcjach dotyczących rolników. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów faktur, zamiast sprzedającego wystawia ją nabywca. Dokument powinien zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych, które potwierdzi, że jest on rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku VAT.

Faktura pro forma

Kontrahent może otrzymać również „pro formę”, wysyłaną w celu poinformowania o zaliczce czy przedstawienia kosztów transakcji. Nie jest to dokument sprzedaży, a jedynie pełniący funkcję informacyjną – mimo, że niejednokrotnie zawiera wszystkie elementy faktury VAT nie można ujmować go w ewidencji księgowej. Godząc się na zapisy w pro formie, klient automatycznie akceptuje warunki z umowy. Faktura pro forma jest wystawiana przed otrzymaniem zapłaty – ta z kolei zostaje następnie udokumentowana fakturą zaliczkową, a po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru fakturą VAT lub tylko fakturą VAT jeśli sprzedaż nastąpiła w tym samym miesiącu co zapłata.