Kasa fiskalna w 2022 roku – co powinieneś wiedzieć?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Którzy przedsiębiorcy muszą zatem posiadać kasę fiskalną i jakie mają w związku z tym obowiązki?

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Kasą fiskalną muszą rejestrować sprzedaż wszyscy przedsiębiorcy, sprzedający usługi lub towary osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolnikom ryczałtowym. Ma to związek z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Mają oni obowiązek zainstalować kasę jeszcze przed pierwszą transakcją. Obowiązek ten nie dotyczy z kolei tych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi bądź sprzedają towary organizacjom, firmom oraz organom administracji państwowej i samorządowej. Zwolnienie dotyczy również przedsiębiorców, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 tysięcy złotych.

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży online

Przedmiotowe zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy m.in. podatników, którzy zajmują się sprzedażą przez Internet. Mowa o tzw. systemie wysyłkowym, np. kurierem lub pocztą. Zwolnienie to dotyczy osób, które otrzymują pełną zapłatę bezpośrednio na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty. Z dokumentacji oraz ewidencji powinno jednak jasno wynikać, za co dokładnie płacił nadawca – niezbędne są również jego dane, m.in. adres.

Zwolnienie z kasy rejestrującej w przypadku wynajmujących i zarządców nieruchomości

Zwolnieniu przedmiotowemu z posiadania kasy fiskalnej podlegają również osoby wynajmujące i zarządzające nieruchomościami. Warunkiem jest jednak otrzymanie pełnej zapłaty za wykonaną czynność za pośrednictwem banku, poczty bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Ewidencja oraz dokumentacja zapłaty powinny informować, czego dokładnie dotyczyła dana czynność. Wynajmujący lub zarządca jest zwolniony z ewidencjonowania sprzedaży kasą rejestrującą również w przypadku, gdy świadczenie usług udokumentowano za pomocą faktury.

Pozostałe czynności podlegające zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży kasą rejestrującą dotyczy również usług dot. noclegów w pensjonatach czy hotelach, o ile są one świadczone przez obozowiska dla dzieci i młodzieży. Czynności podlegające zwolnieniu to także usługi ubezpieczeniowe i finansowe, usługi poczty oraz kurierów czy niektóre usługi telekomunikacyjne. Zwolnieniu podlegają również osoby zajmujące się dostawą towarów i usług zaliczanych do środków trwałych, np. budowli czy maszyn. Dotyczy ono też wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Istotne jest jednak całościowe udokumentowanie tych czynności fakturą.

Warto wiedzieć, że jeżeli miało miejsce zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania, przedsiębiorca traci je po upływie dwóch miesięcy od miesiąca wystąpienia tego zdarzenia.