Nowe zmiany podatkowe w 2022 roku – co nas czeka?

W związku z projektem Polskiego Ładu 2.0, 1 lipca 2022 roku w życie wejdą zmiany w podatkach. Czego dokładnie będą dotyczyły nowelizacje i kto na nich zyska?

Obniżka stawki PIT z 17% na 12%

Jedną z planowanych zmian, które zaczną obowiązywać od 1 lipca, jest obniżka stawki podatku PIT. W progu podatkowym 120 tysięcy złotych zostanie ona obniżona z 17% na 12%. Tym samym podatek obniży się o 29,4%. Zmiany te dotyczą m.in. pracowników, zleceniobiorców, właścicieli firm opodatkowanych według skali podatkowej oraz rencistów i emerytów.

Ujednolicenie terminu składania zeznania podatkowego

Kolejną zmianą będzie ujednolicenie terminu składania rocznego zeznania podatkowego. Po 1 lipca 2022 będzie to 30 kwietnia dla wszystkich podatników, bez względu na wybraną formę opodatkowania. W związku z tym termin na złożenie zeznania podatkowego wydłuża się dla ryczałtowców o dwa miesiące.

Składka zdrowotna odliczana od podstawy opodatkowania

Polski Ład 2.0 wprowadzi także korzystną zmianę dla przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym, podatku zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych jak i tych korzystających z karty podatkowej. Dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo wysokość składki wciąż będzie wynosić 4,9% dochodu, ale będą mogli zaliczać ją do kosztów uzyskania przychodu. Jednak tylko do wysokości limitu 8,7 tys. zł. Ci, którzy rozliczają się na karcie podatkowej, będą z kolei mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek. Ryczałtowcy otrzymają natomiast możliwość obniżenia przychodu o 50% kwoty opłaconych składek zdrowotnych.

Wspólne rozliczanie się z dzieckiem

Od 1 lipca samotny rodzic wychowujący dziecko będzie mógł na nowo rozliczać się z fiskusem. Panny i kawalerowie, małżonkowie w separacji, rozwodnicy, wdowcy czy rodzice, których małżonek pozbawiony jest praw rodzicielskich bądź odbywa karę pozbawienia wolności – w związku z Polskim Ładem 2.0 wszystkie te osoby będą mogły rozliczać się z dzieckiem. Będzie to możliwe już za rok 2022. Co więcej, limit dochodów dziecka z 3 089,00 złotych zostanie zwiększony do 16 061,28 złotych.

Koniec ulgi dla klasy średniej

Po 1 lipca 2022 roku nastąpi także likwidacji ulgi dla klasy średniej. Według wielu przedsiębiorców znacząco komplikowała ona rozliczenia podatkowe i została uznana za jeden z najmniej korzystnych zmian związanych z Polskim Ładem. Jeżeli jednak zastosowanie ulgi dla klasy średniej okaże się dla podatnika korzystniejsze niż nowo wprowadzone zasady, wyjątkowo będzie można skorzystać z niej przy rozliczeniu za rok 2022.

Kwota wolna od podatku dla zleceniobiorców w ciągu roku podatkowego

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie mogą obecnie korzystać z kwoty wolnej od podatku przy rozliczeniu rocznym. Od 1 stycznia 2023 roku będą oni mogli stosować kwotę wolną już podczas naliczania zaliczek na podatek dochodowy. Zleceniobiorcy otrzymają więc zwrot podatku z tytułu kwoty wolnej już w wynagrodzeniu netto, zamiast czekać do rocznego rozliczenia.

PIT-2 u kilku pracodawców

Od 1 stycznia 2023 roku podatnik będzie mógł złożyć PIT-2 u maksymalnie trzech pracodawców. Kwota zmniejszająca podatek zostanie rozdzielona równomiernie między wszystkich płatników. Będzie ona wówczas wynosić 300 złotych w przypadku jednej umowy, 150 złotych w przypadku dwóch umów i 100 złotych w przypadku trzech umów. Ponadto, PIT-2 będą mogli złożyć nie tylko etatowcy, ale i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie oraz uzyskujące przychody z wykonywanej osobiście działalności, m.in. w postaci umów o dzieło.

Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową

Poza obniżeniem stawki PIT na zasadach ogólnych z 17% do 12% nowelizacja wprowadza również możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania na skalę podatkową przez przedsiębiorców, którzy rozliczają się liniowo lub ryczałtem.

Podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania jedynie na skalę podatkową. Nie będzie możliwości zmiany na ryczałt lub podatek liniowy. Podatnicy, którzy na 2022 rok wybrali podatek liniowy będą mogli zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową jedynie po zakończeniu roku. Ryczałtowcy mają natomiast dwie możliwości: zmianę formy opodatkowania po zakończeniu roku lub zmianę formy opodatkowania w trakcie 2022 roku, tylko na jego drugą połowę. Z tej drugiej opcji mogą skorzystać do 22 sierpnia 2022 poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

W przypadku zmiany formy opodatkowania po zakończeniu roku podatnicy dokonają tego wyboru w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 rok.