Wznowienie działalności gospodarczej – wiedza w pigułce

Niekiedy z różnych przyczyn przedsiębiorcy są zmuszeni zawiesić swoją firmę. Mają oni jednak prawo wrócić do jej prowadzenia w dowolnym momencie. Gdzie i w jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

Gdzie udać się, aby wznowić działalność gospodarczą?

Działalność może zostać zawieszona na czas określony lub nieokreślony. W pierwszym przypadku zostaje ona wznowiona automatycznie w dniu, który przedsiębiorca wskazał we wniosku o zawieszenie jako datę wznowienia. Wówczas nie ma potrzeby składania dodatkowego wniosku. Jeśli jednak firma została zawieszona na czas nieokreślony lub gdy jej właściciel chce zmienić datę wznowienia, musi on złożyć wniosek do CEIDG. Jest to możliwe w dowolnej chwili – miejsce, do którego uda się przedsiębiorca, nie jest jednak bez znaczenia. Usługa ta może zostać zrealizowana w urzędzie miasta bądź gminy, w urzędzie miasta na prawach powiatu lub w urzędzie dzielnicowym miasta stołecznego Warszawy. Co więcej, wznowienie działalności jest możliwe również za pośrednictwem Internetu. Cała procedura jest całkowicie bezpłatna – opłatę przedsiębiorca ponosi wyłącznie w przypadku, gdy niżej wymienione obowiązki dopełnia pełnomocnik.

Wznawianie działalności – poszczególne etapy

Pierwszym krokiem, który należy podjąć w celu wznowienia działalności, jest złożenie wniosku do CEiDG. Można to zrobić m.in. za pośrednictwem strony biznes.gov.pl, wybierając opcję „Zmień dane w CEiDG”. Drugim sposobem jest wizyta w urzędzie – dane z wniosku wprowadzane są do systemu CEIDG najpóźniej dzień po niej. Formularz dot. wznowienia działalności gospodarczej można wypełnić na miejscu lub pobrać go ze strony CEiDG. Inną metodą złożenia wniosku jest wysłanie go listem poleconym. Wówczas jednak podpis przedsiębiorcy musi zostać potwierdzony przez notariusza. Niezależnie od sposobu złożenia wniosku, po jego pozytywnym rozpatrzeniu działalność gospodarcza zostanie wznowiona we wskazanym w jego treści dniu. W przypadku niewyznaczenia daty, przedsiębiorca może wznowić firmę w dniu złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEiDG.

Wznowienie działalności a ZUS

Zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek ZUS odbywa się automatycznie podczas składania wniosku. ZUS rejestruje przedsiębiorcę jako płatnika składek na podstawie wpisu w rejestrze CEIDG. Ponownego zgłoszenia należy dokonać jedynie w sytuacji, w której po wznowieniu firmy zmienia się rodzaj ubezpieczeń w ZUS. Mowa np. o zakończeniu okresu tzw. małego ZUS-u czy rozpoczęciu pracy na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorca ma na to 7 dni.

Zatrudnianie pracowników, koncesje, uprawnienia

Jeżeli wznowienie działalności gospodarczej wiąże się z ponownym zatrudnieniem pracowników, przedsiębiorca musi podpisać z nimi nowe umowy i zgłosić do ubezpieczeń społecznych. Ponadto, podczas zawieszenia firmy koncesje lub inne uprawnienia mogą stracić ważność. Właściciel powinien więc to sprawdzić, a w razie potrzeby – złożyć wnioski o ich przedłużenie.